Registreer je uren en planning in één software

Als bedrijf is het zeer moeilijk om alles makkelijk te plannen én ook overzichtelijk te houden. Zeker bij grote bedrijven met zeer veel personeel en projecten binnen het bedrijf of projecten voor externe bedrijven via B2B werking wordt het al snel een boeltje. Dit wil je als bedrijf natuurlijk zo veel mogelijk vermijden aangezien er al snel veel fouten kunnen insluipen bij verschillende planningen met verschillende software voor 100 medewerkers of meer. Gelukkig bestaat er nu nieuwe software die verscheidene aparte software in één bundelt zodat alle planningen makkelijker, sneller én efficiënter gebeuren.

Beter overzicht voor je administratie

Bij het bundelen van verschillende planningen van meerdere software tot één software, neem je een grote last van de schouders van je administratie. Er werd bewezen dat indien er voor elke planning of administratieve taak van het bedrijf een andere software wordt gebruikt, er veel sneller fouten gebeuren en je werknemers ook meer stress krijgen doordat er geen duidelijk overzicht is van alle planningen. De urenregistratie personeel gebeurt samen met de personeelsplanning en deze worden aan elkaar gelinkt. Zo is het makkelijker voor de administratie om een verandering door te voeren of nieuw project in te plannen aangezien zij zelf kunnen bekijken hoe lang een werknemer heeft gewerkt aan een project, en zo makkelijker een tijd prognose kan maken van hoeveel uren een werknemer nodig heeft om zijn of haar taak uit te voeren per grootte van een project. Ook wordt de planning van nieuwe projecten zo veel makkelijker doordat de tijd per project per werknemer veel duidelijker wordt en het overzicht van de nodige uren per project per werknemer essentieel is voor de personeelsplanning. Kortom, voor de administratie van het bedrijf is dit veel duidelijker en efficiënter.

Makkelijker voor je werknemers

Niet alleen voor administratieve doeleinden van het bedrijf, maar ook voor je werknemers die binnen deze projecten werken is deze overzichtelijke en gebundelde software ongelofelijk handig en makkelijk om te gebruiken. Doordat de personeelsplanning en tijdregistratie personeel gebundeld worden, is het voor de werknemers veel makkelijker om te bekijken op welk project ze gepland worden en voor hoeveel tijd. Bij het werken op een bepaald project kunnen ze ook makkelijk aanduiden hoeveel uren ze werkelijk hebben gewerkt voor een project zodat het voor hen ook handig wordt om te weten hoeveel tijd zij nodig hebben en indien mogelijk meer werk aankunnen en zo ook promotie kunnen aanvragen bij hun baas. Hiernaast is het ook zeer handig om hun vakantiedagen te plannen voor hen en hun baas zodat zij makkelijk tijdens drukke periodes kunnen bekijken wie wanneer vakantie kan nemen zonder projecten in het gedrang te laten komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *